KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Biden fredar område i Alaska

USA:s president Joe Biden har beslutat att freda ett stort område i Alaska från olje- och gasprojekt. Arkivbild. Bild: Susan Walsh/AP/TT

Den amerikanska regeringen och president Joe Biden har beslutat att ett stort område i Alaska ska fredas från nya olje- och gasprojekt.

Området har stor betydelse för ursprungsbefolkningen, djurlivet och naturen. Det spänner över 4,3 miljoner hektar och motsvarar 40 procent av ett större område där särskilda regler och villkor gäller för olje- och gasutvinning för att tillstånd ska ges.

"I en tid när klimatkrisen värmer Arktis dubbelt så fort som resten av världen så har vi ett ansvar att skydda denna värdefulla region åt kommande generationer, säger Biden i ett uttalande.

Biden har tidigare fått skarp kritik, inte minst från miljörörelsen, för att ha gett grönt ljus till ett jätteprojekt i Conoco Phillips regi i området. Det berörs inte av fredningen. Bedömare hävdar att det nu aktuella beskedet är ett sätt att mildra den tidigare kritiken.

Den republikanska senatorn Lisa Murkowksi kritiserar beslutet att freda ett stort område och hävdar att det äventyrar USA:s energiberedskap