EU:S FRAMTID

Apple vill slippa hamna på EU:s lista

Apples vd Tim Cook. Arkivbild. Bild: Virginia Mayo/AP/TT

Varken Apple eller Microsoft vill hamna på EU:s nya lista när det vankas datalagar, enligt Financial Times. I dag väntas besked från EU-håll.

Det är en fråga om storlek. EU vill med två nya lagar, DSA och DMA, se till att stora techbolag sköter sig. Nu är det fråga om DMA, som kortfattat handlar om hur bolagen konkurrerar med varandra och med mindre aktörer.

Ska exempelvis Apples produkter som Iphone "tvinga" folk att välja meddelandetjänsten imessage? EU tycker inte det och menar att det måste råda "fri konkurrens" och möjlighet för andra aktörer än de största drakarna att erbjuda sina tjänster till kunderna.

Grindvakter

Apple, å sin sida är tillsammans med Microsoft inte så sugna på att klassas som stor drake på området, rapporterar Finacial Times. Apple hävdar, enligt Financial Times, att just imessage inte ska omfattas av DMA. Inte heller Microsoft är sugna på att låta sökmotorn Bing omfattas av regelverket.

Att bli klassad som en så kallad grindvakt (gatekeeper) på ett område, att ha minst 45 miljoner aktiva användare varje månad, innebär under DMA att ett företag åtar sig att släppa fram möjligheten till konkurrens och låta slutanvändaren avgöra vilken tjänst man vill utnyttja.

Halvår på sig

I dag väntas EU komma med en lista över vilka plattformar eller tjänster som klassas som "grindvakt". Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft och Samsung har alla redan räckt upp handen och sagt att de själva eller deras tjänster kan komma att omfattas av regelverket.

När listan väl är spikad har företagen sedan sex månader på sig att börja följa DMA. Gör de inte det kan det bli dryga böter, eller i värsta fall för företagen ett stopp för den berörda plattformen eller tjänsten inom EU.

Marcus Alexandersson/TT

Fakta

EU-kommissionen lade i december 2020 fram förslag på två nya digitala lagar: om digitala tjänster (DSA) och digitala marknader (DMA).

Förenklat kan DSA liknas vid spelregler för det som händer på de digitala plattformarna medan DMA ses som ett regelverk för hur de största plattformarna konkurrerar med andra mindre aktörer inom sitt specifika område.

I DSA ingår skärpta krav på att plattformar agerar mot illegalt innehåll och även hantering av illegala varor. Digitala samordnare i medlemsländerna får en övervakande roll för att se till att plattformarna agerar.

DSA gäller inledningsvis för 19 stora techbolag från och med 25 augusti. Från årsskiftet gäller det alla "digitala bolag". I början av september meddelar EU vilka större bolag som i ett första skede omfattas av DMA.

EU jobbar även på att få till stånd ny lagstiftning kring artificiell intelligens, målet är att ha något klart före årsskiftet.