DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Ledare: Lärarutbildningen behöver ett lyft

Genrebild. Bild: Alexander Olivera/TT

Det finns inte bara en lösning på lärarkrisen, skriver DN:s ledarredaktion.

För att lösa lärarkrisen måste Sverige jobba både lång- och kortsiktigt för att höja lärarkåren som helhet. Bland annat borde fler som antas till utbildningen avsluta den och de lärare som lämnat klassrummen måste lockas tillbaka, skriver man.

”Varför väljer så få att utbilda sig till lärare? Det är frågan som hela Sverige borde ställa”. skriver man.

DN Ledare: Gör lärarutbildningen till en plats där genierna samlas