DEN DIGITALA UTVECKLINGEN

Familjeföretag halkar efter i digitaliseringen

Små familjeföretag riskerar att hamna på efterkälken i takt med digitaliseringen av ekonomin, visar en ny rapport från Mastercard.

Pandemin gav viss skjuts åt företagen att ansluta till det digitala ekosystemet. Men än uttrycker över en tredjedel av respondenterna i Mastercards undersökning en önskan att dra nytta av nya digitala verktyg för att modernisera sina företag. 45 procent uttrycker också en oro för cybersäkerhet vilket hämmar företagen från att implementera digitala lösningar.

Vidare uppger två av fem familjeföretag att ett ett slutet tankesätt och ovilja att anpassa sig till nya tider är ett problem.

– Som vi ser det finns det tre huvudsakliga hinder som bromsar tillväxten för småföretag i Sverige och i Europa; förmågan att ta emot och göra betalningar, tillgång till finansiering för att stödja långsiktig tillväxt och tillgång till verktyg som hjälper företag att ansluta sig till det digitala ekosystemet. Vi lägger ner mycket arbete på att utnyttja vår infrastruktur, teknik och partnerskap för att stödja små och medelstora företagsbehov, säger Erik Gutwasser i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande: Europe's family-run businesses at odds over digital future