DEN SVENSKA EKONOMIN

”Klimatomställningen är nummer ett för det svenska näringslivet”

I år är det tjugo år sedan Svenskt Näringsliv bildades och mycket har hänt i Sverige och omvärlden. Nu listar Svenskt Näringsliv fyra utmaningar som avgör Sveriges framtid, skriver ordförande Fredrik Persson på DI Debatt.

Lika lite som man 2001 visste var vi skulle befinna oss idag kan vi med någon större säkerhet veta var vi kommer att vara om ytterligare tjugo år, skriver Fredrik Persson, ordförande i Svenskt Näringsliv, på DI Debatt.

Svenskt Näringsliv vet redan att det finns fyra områden som kommer att vara avgörande för svenskt näringsliv framöver och för Sveriges välstånd i stort.

Det ena är att klara klimatomställningen. Politikerna har pekat ut färdriktningen och kraften i företagens omställning är enorm. Men framöver måste också politikerna undanröja hinder som underlättar för näringslivet att ställa om till hållbar utveckling. Därutöver måste politikerna släppa sina ideologiska låsningar, som EU-förslag om så kallad ”hållbar bolagsstyrning”.

Det är också viktigt att främja av frihandeln som har lyft miljontals människor ur fattigdom. Här måste EU fortsätta utveckla den fria rörligheten och samtidigt låta de enskilda medlemsländerna fokusera på sina uppdrag.

Det finns också ett ett stort behov av uppdaterade handelsregelverk. Det är företag, inte länder, som handlar med varandra och därmed nyttjar handelsavtalen.

Vidare måste Sverige stärka digitaliseringen, inte minst inom utbildningssystemet så det bättre möter både näringslivets behov och de nya digitala kraven.

Avslutningsvis krävs en ny generations arbetsmarknad med ett reformerat skatte- och bidragsystem och förbättrade ekonomiska förutsättningarna för att anställa.

”Vi kommer fortsätta att driva på för att Sverige ska vara ett land där det är bra att starta, äga och driva företag”, skriver Fredrik Persson i debattinlägget.