DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Ekonom: Inbromsning bäddar för dyster höst

Bild: Henrik Montgomery/TT

Sverige bromsar in kraftigare i ett internationell perspektiv och hösten ser något dyster ut, menar Marcus Svedberg, chefsekonom på Folksam, i en SvD-intervju.

– Det är fortfarande negativa tillväxtsiffror samtidigt som inflationen är högre än i omvärlden, säger han.

Det kan jämföras med USA som i takt med sina återkommande räntehöjningar har lyckats få bukt med inflationen, utan att försättas i lågkonjunktur. Något som i ekonomkretsar kallas för "no-landing".

– Tittar man på data i närtid så är den amerikanska ekonomin överraskande motståndskraftig, säger SEB:s USA-ekonom Elisabet Kopelman.

Den svenska nedgången beror bland annat på hushållens räntekänslighet. Till hösten bedöms inflationen minska men ekonomin bromsas in.

Eurozonen har också visat sig vara motståndskraftig, med undantag för Tyskland och Spanien.

Svenska Dagbladet: Ekonom: "Ingen positiv höst vi går till mötes"