KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Debatt: Så kan byggkrisen bli ett verktyg för att klimatanpassa samhället

Emma Bonnievier, Byggföretagen Bild: Rosie Alm

Staten behöver ta en mer aktiv roll för att klimatanpassa samhället. Och där kan Byggföretagens medlemmar bidra, skriver Emma Bonnevier på Byggföretagen på Dagens Samhälles debattsida.

”Ansvaret för klimatanpassning måste delas mellan politiker, myndigheter, byggherrar och fastighetsägare. Vi kan inte ha en lagstiftning som ensidig missgynnar någon part”, skriver Emma Bonnevier, klimatpolitisk expert på Byggföretagen, på Dagens Samhälles debattsida.

Hon menar att klimatförändringarna förändrar spelplanen för var och hur vi kan bygga.

”Röj hinder i lagstiftningen. Nuvarande lagstiftning riskerar att lägga en död hand över bostadsområden med stor potential att utvecklas”, skriver hon.

Emma Bonnevier påtalar att bygg- och anläggningsbranschen nu är i den värsta krisen sedan 1990-talet.

”Men det finns ett antal vägar att gå för att hjälpa byggsektorn genom krisen och klimatanpassning är en sådan. Offentliga beställare bör redan i dag styra om resurser till exempelvis upprustning av VA-system eller elnät. Det skulle dels rusta samhället för att bättre stå emot extremväder såsom återkommande skyfall, dels hålla i gång byggbranschen när bostadsbyggandet minskar”, skriver hon.

Debatt: ”Använd byggkrisen för att klimatanpassa samhället”