STORMAKTEN KINA

Risk för betydligt dyrare flygbiljetter

Ökat flygande bland kineser trycker upp efterfrågan på flygbränsle och riskerar att göra flygbiljetterna dyrare. Arkivbild Bild: Gerard Carreon AP/TT

Ekonomi (TT-Bloomberg)

Den sista pusselbiten i flygindustrins återhämtning efter pandemin är på väg att läggas på plats. Miljontals kineser har börjat flyga igen – både inrikes och ut i världen.

För resten av världen innebär detta en stor risk för kraftigt höjda biljettpriser för flygresor.

Efterfrågan på flygbränsle antas dra iväg uppåt kraftigt den närmaste tiden, i riktning mot de högsta nivåerna sedan före pandemin om något år.

Lagernivåerna för de stora depåerna för flygbränsle i Singapore och Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen ligger redan under normala nivåer för säsongen efter en serie raffinaderiproblem och ökad dieselproduktion – som konkurrerar om samma anläggningar som används för produktion av flygbränsle.

Priset på flygbränsle har lyft till över 116 dollar per fat i augusti i handeln i Singapore. Det är en ökning med 30 procent jämfört med början av juli.

Prisökningen antas trycka ned den ovanligt höga lönsamheten inom flygindustrin, men förväntas också pressa upp biljettpriserna.

Enligt konsultbyrån Rystad Energi antas efterfrågan på flygbränsle öka till 7,2 miljoner fat per dag i tredje kvartalet i år. Trenden uppåt fortsätter sedan mot 8,1 miljoner fat per dag om ett år – vilket är i nivå med hur det såg ut före pandemin i slutet av 2019.