KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Det svarta guldet döms ut av energianalytiker

Skymning för oljan? Analytiker ger olika bilder av oljemarknadens framtid. Arkivbild. Bild: Jacob Ford/AP

Marknad (TT)

Oljejättar och tidigare vinstmaskiner som Shell och Total Energies visar nu försämrat resultat.

Ett tecken på att en allt mer synlig klimatpåverkan har satt oljebolagens rykte på spel, enligt Thina Saltvedt, energianalytiker, Nordea.

Men hon får mothugg.

Miljardregn föll i fjol över oljejättar som brittiska Shell och franska Total Energies. I veckans kvartalsrapporter visar Shell däremot ett rejält tapp, och Total minskar i omsättning och vinst.

Energianalytiker ger olika bilder av oljebolagens vinstfall.

Medan Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Handelsbanken, tycks se det som en tillfällig grop på en än så länge rak och säker motorväg, beskriver Thina Saltvedt, energianalytiker, Nordea, oljan som en allt mer otidsenlig och olönsam bransch.

Synlig klimatpåverkan

Ingen av de båda analytikerna vill uttala sig om de enskilda bolagens resultat. Svackan i kvartalsrapporterna kommer framför allt som en följd av lägre olje- och gaspriser och mindre oro för energisäkerheten, enligt Thina Saltvedt, oljeanalytiker, Nordea.

Rysslands invasion av Ukraina och fokus på energisäkerhet under fjolåret legitimerade på kort sikt att oljebolagen fortsatte investera i nya olje- och gasfält, och därför kunde skjuta klimatfrågan åt sidan, resonerar hon.

– När vi nu ser hur effekten av klimatpåverkan får en sådan direkt inverkan på oss, som vid bränderna på de grekiska öarna, sätts oljebolagens rykte på spel, säger Thina Saltvedt till TT.

"Inte framtidens ekonomi"

Medan både pandemin och Rysslands invasion av Ukraina har dominerat de senaste årens oljemarknad, börjar den mer långsiktiga trenden med klimatfrågor nu att prägla energimarknaden, menar hon.

– Det är en fara att oljebolagen tänker alltför kortsiktigt. De har utnyttjat det behov av olja och gas som invasionen av Ukraina resulterade i. Men i längden är det inte i oljan framtidens behov finns, säger hon.

I stället är det i branscher som exempelvis elbilsproduktion som USA ser framtidens ekonomi och nya arbetstillfällen, resonerar hon, och poängterar att även länder i Asien investerar i förnybar energi.

Spår ökad oljekonsumtion

Christian Kopfer, råvaruanalytiker, Handelsbanken, ger dock en annan bild.

Att ett allmänt högt inflationstryck med kostnader för oljebolagen som följd gör avtryck i deras kvartalsrapporter är naturligt, resonerar han.

Även om en avmattad ekonomisk tillväxt och försämrad konjunktur dragit ned oljepriserna på senare tid, spår Christian Kopfer att priset på det svarta guldet stiger nästa år, vilket gynnar oljebolagen.

– Oljan är en råvara som kontrolleras av en stor kartell, som idag tyvärr inte har någon större motvikt i världen, säger han till TT.

Oljekonsumtionen minskar visserligen i USA, men ökar desto mer i tillväxtländer i Asien, och kommer därför att slå nya rekordnivåer 2024, tror Christian Kopfer.

– På lång sikt kan vi se en brytpunkt även i Asien, konsumtionen av olja ökar inte för all framtid där. Men tyvärr kommer vi nog inte att se någon minskning av oljekonsumtionen globalt under återstoden av det här decenniet, säger han.

Ebba Blume/TT

Fakta

Den brittiska energijätten Shells vinst efter skatt hamnade på 3,13 miljarder dollar under andra kvartalet i år, jämfört med 9,5 miljarder dollar under första kvartalet.

Nettovinsten sjönk med 64 procent.

I sin kvartalsrapport beskriver Shell svagare energipriser och fallande gasförsäljning som orsaken till det försämrade resultatet.

Franska Total Energies har, liksom norska Equinor, redovisat stora vinstfall i veckan.

Investeringsbanken Goldman Sachs väntar sig en skjuts i efterfrågan på oljemarknaderna, och förutspår att Brent-olja kommer att stiga från strax över 80 dollar per fat till 86 dollar per fat i slutet av 2023.

Goldman Sachs oljeforskningschef Daan Struyven uppger dock till den USA-baserade nyhetskanalen CNBC (Consumer News and Business Channel) att betydande osäkerhet råder när det gäller den långsiktiga efterfrågan på olja.

Källor: TT och CNBC.