DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Sveriges skydd mot terrorism ska stärkas

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) håller pressträff angående nytt regeringsuppdrag med anledning av säkerhetsläget. Bild: Oscar Olsson/TT

Politik (TT)

Regeringen ger 15 myndigheter i uppdrag att stärka Sveriges förmåga att förebygga, förhindra och försvåra terrorism.

Uppdraget ges mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget, uppger justitieminister Gunnar Strömmer (M) på en pressträff.

Hotet från terrorister kommer, sett över längre tid, främst från tre olika grupperingar.

– Dels från ett islamistiskt håll, dels ett våldsbejakande högerextremt håll och dels från autonom vänster. På senare år framför allt från de två förstnämnda, säger Strömmer.

Sedan 2016 ligger terrorhotet mot Sverige på en trea på en femgradig skala.

– Under det senaste halvåret så har ett antal händelser var för sig och tillsammans varit hotdrivande mot Sverige. Det rör sig inte minst, men inte bara, om koranbränningar, säger Gunnar Strömmer.

Händelserna har lett till kraftiga reaktioner från den muslimska världen, en händelseutveckling som riskerar att driva på hotet från individer inom den våldsbejakande islamistiska miljön.

– Det får dessutom djupgående diplomatiska konsekvenser.

15 myndigheter får nu därför i uppdrag att stärka Sveriges förmåga att förebygga terrorism.

Säkerhetspolisen ska redovisa hur arbetet går den 1 september 2024, 2025 och 2026.