ELKRISEN

Kraftverkschef varnar för elkris i sommar

Bild: Uniper, Karlshamnsverket, prss

”Situationen är väldigt allvarlig, det finns inga marginaler kvar”. Kraftverkschefen Henrik Svensson menar att helt normala störningar i sommar snabbt kan förvandlas till en akut svensk elkris.

Kraftnätets förmåga att hantera brist har försämrats under en lång tid, berättar kraftverkschefen Henrik Svensson för Tidningen Näringslivet. Han jobbar på Karlshamnsverket som är en så kallad effektreserv som kan aktiveras i situationer då det finns en risk för en akut elbrist, när inhemsk produktion och import inte räcker till för att täcka landets behov.

Karlshamnsverket är sista barriären. Först när alla andra möjligheter är uttömda drar de igång oljeeldad produktion, förklarar Henrik Svensson.

Klarade vinter men knappt

Elsystemet klarade sig ganska bra vintern 2020/2021 trots att Ringhals 1 stängde vid årsskiftet, konstaterar Henrik Svensson.

– Det beror delvis på att det aldrig var så hög elkonsumtion. Den högsta timeffekten låg på 25 500 MWh/h vilket inte är en särskilt hög siffra. Vintern var inte så kall eller besvärlig i år. De sex kärnkraftsreaktorer som finns kvar har gått som klockor och levererat det de ska. Och vi har haft god tillgång på vatten och vind, säger Henrik Svensson.

Men trots de lyckosamma förutsättningarna har Svenska Kraftnät ändå behövt vidta åtgärder för att klara situationen. Exempelvis ökade importen från Tyskland med 147 procent jämfört med vintern 2019/2020.

– Kapaciteten för att flytta el från norr till söder har varit begränsad under vintern och våren. När vi har stängt flera reaktorer har vi mindre planerbar kraftproduktion i södra Sverige vilket har lett till mindre marginaler och ett mer instabilt system.

Försämrats under lång tid

Henrik Svensson menar att problemen har funnits länge.

– Kraftnätets förmåga att hantera brist har försämrats under en lång tid, vilket man egentligen borde ha kunnat förutse. Problemen började redan när Barsebäck 1 stängde ned 1999, det stängdes ned utan att ha en plan för hur vi ska hantera systemnyttan som Barsebäck kunde leverera.

Nu finns det en oro för hur nätet ska klara resten av året, och inte minst sommaren.

– Det blir allt vanligare att strypa kapaciteten i nätet under sommarhalvåret, det är en konsekvens av de minskade marginalerna och att det finns mindre planerbar kraftproduktion i södra Sverige. Även om man bygger ut nätet så försvinner inte problemet, vi måste ha planerbar elproduktion i södra Sverige för att utnyttja kraftnätet på bästa sätt, säger Henrik Svensson.

”Det är inte så mycket som behöver hända för att det ska bli allvarligt”

– Svenska kraftnät har till skillnad från förra sommaren sagt att man inte ska vidta åtgärder i sommar, men min uppfattning är att marginalerna är minst lika små som förra sommaren. Det är inte så mycket som behöver hända för att det ska bli allvarligt, fortsätter han.

Henrik Svensson anser att Sverige borde ha gjort en plan för detta för länge sedan.

– Situationen i södra Sverige är i dag väldigt allvarlig, det finns inga marginaler kvar. Nu måste vi vidta åtgärder för att ha tillräckligt med marginaler för att kunna köra kraftsystemet i normal drift. För att kunna säkerställa eldriften till konsumenter och producenter vid normalt förekommande störningar eller under kristillstånd behöver vi betydligt större marginaler. Dagens beslutsfattare får ta ansvar för det som gårdagens beslutsfattare inte tänkte på, säger han.