DEN SVENSKA INTEGRATIONEN

Skolverket ska kartlägga SFI-avhopp

Skolverket ska utreda SFI. Arkivbild. Bild: Pontus Lundahl/TT

Utbildning (TT)

Skolverket får i uppdrag att kartlägga varför elever väljer att hoppa av utbildningen svenska för invandrare (SFI), enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet.

Under 2022 avbröt totalt 46 procent av eleverna kursen. I Skolverkets uppdrag, som kommer från regeringen, ska myndigheten bland annat analysera orsakerna till avhoppen samt föreslå stödinsatser.

"Att lära sig svenska är avgörande för integrationen och för att komma in på arbetsmarknaden. Därför är det här uppdraget viktigt inte minst för individen", säger utbildningsminister Mats Persson (L) i pressmeddelandet.

Uppdraget ska redovisas senast den 27 mars 2024.