DET SVENSKA LANTBRUKET

Torkan ger sämre skörd än vanligt

Torkan sätter press på det svenska lantbruket. Bild: Johan Nilsson/TT

Ekonomi (TT)

Torkan i Sverige kommer att påverka spannmålsskörden negativt och även minska totalskörden i år. Men lika illa som sommaren 2018 blir det inte.

– Vi får omkring 20 procent mindre spannmål jämfört med förra året, säger Per Germundsson på Lantmännen.

Lantmännens skördeprognos visar att årets spannmålsskörd väntas bli lägre än ett normalår. Ett normalår av skörd ger omkring 5,6 miljoner ton spannmål. I år väntas spannmålsskörden uppgå till 4,6 miljoner ton, vilket är 1,2 miljoner ton mindre spannmål än förra året.

Dock ser denna sommar bättre ut än sommaren 2018 då Sverige drabbades av extrem torka. Det är tack vare höstsådda grödor, mer gynnsamma temperaturer under försommaren och regn och svalare temperaturer i juli.

– Hittills har det varit väldigt torrt i maj och juni. Det regn som kom i början av juli kompenserar inte för det torkan hittills orsakat lantbrukarna. Alla jämför med skörden år 2018, men läget är inte lika illa som det var då, säger Per Germundsson, försörjnings- och försäljningschef på Lantmännen.

Högre priser väntas

TT: Hur tror ni att priserna på spannmål kommer utvecklas under närmaste tiden?

– Med en sämre skörd i Sverige kommer sannolikt priserna i Sverige att bli högre än normalt, relativt andra områden som får en bättre skörd, säger Per Germundsson.

TT: Hur kan ökade råvarupriser påverka konsumenterna?

– Spannmålspriserna är en del, men konsumentpriserna påverkas av ett stort antal andra faktorer. Jag överlåter det till de som kan mer om prisbildning i detaljhandel att göra den bedömningen, fortsätter han.

Skördeprognosen grundas på information om väder, temperatur och uppgifter för varje län.

– Det ser i dagsläget ut som att skörden kommer att kunna täcka de svenska råvarubehoven totalt sett, men det finns områden med både över- och underskott inom landet, säger han.

"Har investerat mycket"

Det är inget nytt att lantbrukare under flera år behövt hantera höga kostnader för drivmedel och gödsel. Däremot har de, enligt Per Germundsson, nu behövt investera mer pengar i drift och underhåll.

– Lantbrukarna har investerat mycket i sin produktion inför skörden 2023, mer än vad de brukar, och nu får de också sämre skörd än vad de brukar få. Vilket slår hårt mot lönsamheten i lantbruksföretagen, säger Per Germundsson.

Paulina Sörlin/TT

Fakta

År 2018 var, på grund av extrem torka, ett rekordår som lamslog hela lantbruket. Då skördades 3,2 miljoner ton spannmål. Förra året skördades 5,8 miljoner ton spannmål. I år beräknas skörden uppgå till 4,6 miljoner ton.

De största svenska sädesslagen är vete, havre, råg och korn och täcker flera miljoner hektar odlingsmark i Sverige.

Spannmålen används främst till livsmedel, foder och inom tillverkningsindustrin av etanol och dryckessprit.

I Sverige odlas mest spannmål i södra Sverige, Västergötland, Sörmland och det nordligaste spannmålsbältet är Mälardalen.

Källa: Lantmännen