DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Hoppfull jobbsommar i sikte

Goda jobbutsikter i sommar, visar ny mätning. Arkivbild. Bild: Björn Larsson Ask/TT

Arbete (TT)

Trots ekonomisk oro – det syns fortfarande inga signaler på stigande arbetslöshet. Tvärtom ökar arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft inför tredje kvartalet, enligt en studie.

Fler arbetsgivare ser behov av att anställa än tvärtom. Ett index som mäter skillnaden mellan de som behöver mer personal än de företag som planerar att dra ned, stiger till plus 15 inför tredje kvartalet. Det är en ökning med sex enheter jämfört med andra kvartalet, men sämre jämfört med samma period i fjol, enligt en återkommande mätning från bemanningsföretaget Manpower.

"Det är genomgående positiva tongångar från arbetsgivarna och vi kan se tecken på en kalibrerad arbetsmarknad med optimistiska sysselsättningsprognoser från samtliga branscher och regioner", skriver Manpowers vd Mikael Jansson i ett pressmeddelande.

De tendenser till en inbromsande arbetsmarknad som fanns inför andra kvartalet har därmed kommit av sig, konstaterar bemanningsföretaget. Framför allt har det vänt upp i finans- och fastighetsbranscherna och i IT-sektorn.

Även handeln och turistbranschen ser lovande ut för den som letar jobb.

Studien bygger på intervjuer med 766 arbetsgivare under perioden 3-28 april.