BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Varannan västgötsk företagare utsatt för brottslighet

Bild: Picasa

Under de senaste tre åren har varannan företagare i Västra Götaland utsatts för återkommande brottslighet, visar en rapport från Företagarna.

Företagarnas enkätundersökning visar även att en av fem inte anser att polisens närvaro är otillräcklig och 13 procent uppger att man tvingats stoppa investeringar och istället satsa på brottsförebyggande åtgärder.

– Det är i samhällets intresse att kommunerna och staten börjar prioritera att motverka brott mot företagare för att skapa ett bättre och tryggare företagsklimat, säger Mikael Erlandson, regionchef för Företagarna Västra Götaland, till Företagarnas hemsida.

Företagarna: Varannan företagare i regionen utsatt för återkommande brottslighet de senaste tre åren