RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Dagligvaruhandeln fortsätter att tappa

Dagligvaruhandeln fortsätter att tappa försäljning rensat för inflation. Bild: Caisa Rasmussen / TT

Några tecken på så kallad ”greedflation” syns ännu inte till i dagligvaruhandeln. Försäljningsraset fortsätter och ökar risken för konkurser, visar en kartläggning från Dagligvarunytt.

Dagligvaruhandeln har nu tappat försäljning under elva månader i rad, konstaterar Dagligvarunytt och hänvisar till Svensk Dagligvaruhandelns inflationsjusterade statistik.

Senast försäljningsutvecklingen var positiv var i april 2022, ungefär samtidigt som matprisinflationen började ta fart. Den nedåtgående trenden har påverkat och fortsätter att påverka butiker och handlare i hela landet.

– Rensat för inflation ser vi en kraftigt minskande omsättning för handeln och när volymerna går ner så drabbar det marginalerna. Jag har inte pratat med någon handlare som sagt att de inte upplever marginalpress, säger Svensk Dagligvaruhandels vd Karin Brynell till tidningen.

De historiskt dåliga siffrorna är bland annat en konsekvens av ökade kostnader och förändrade kundbeteenden, där kunderna letar efter billigare produkter med mindre marginaler.

– Då ser vi också en viss kundförflyttning till större koncept, som ofta har det enklare att hålla en lägre prisbild än de mindre butikerna.

Mest orolig är hon för små butiker som i vissa fall riskerar konkurs.

Dagligvarunytt: ”Så många månader i rad har matbutikerna tappat”