DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Ledare: Regeringen bör överväga ännu ett jobbskatteavdrag

HALMSTAD 2020-09-15 Skatteverket - kontoret i centrala Halmstad. Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090 Bild: Johan Nilsson/TT

En färsk rapport från Riksrevisionen slår fast att jobbskatteavdraget har gett fler jobb, skriver DI:s ledarsida.

Riksrevisionen har granskat perioden 2011- 2023 och slår fast att skatteändringarna sedan 2011 har lett till ett ökat antal arbetade timmar, motsvarande 30.000 årsarbetskrafter, enligt rapporten. Det skriver Tobias Wikström på DI:s ledarsida.

20.000 av dessa timmar härleds till de tre jobbskatteavdrag som genomfördes under perioden.

Därför, menar Wikström, att regeringen och Sverigedemokraterna inför höstens aviserade skattesänkningar bör ta del av Riksrevisionens rapport.

”I denna skattepalett väger förslaget om ett åttonde jobbskatteavdrag tungt”.

DI: Ledare: Arbetslinjen är mer än sänkta skatter