GLOBALA SKATTERNA

Ledare: Den globala minimiskatten ett slag i luften

Bild: Janerik Henriksson/TT

DI:s ledarskribent Tobias Wikström varnar för att den kommande globala minimiskatten inte kommer bara bli en administrativ mardröm utan också göra världen fattigare.

Vid årsskiftet tillämpar Skatteverket ett nytt och komplicerat skattesystem som beslutats av G7-länderna och har utarbetats av OECD.

I korthet innebär det att de stora koncernerna på över 8 miljarder kronor måste redovisa intäkter och skattebetalningar i varje land där koncernen är verksam. Rent konkret kan företag tvingas betala en "tilläggsskatt" som ett slags utjämning av skilda skattesatser i olika verksamhetsländer.

Den nya redovisningsbördan kan kosta den enskilda koncernen mellan 450 och 800 miljoner kronor per år.

Avsikten att skapa jämna spelregler kommer att vara ett slag i luften eftersom det istället kommer att skapas andra ekonomiska incitament som subventioner eller lägre procentsatser på andra skatter.

Detta försämrar den globala konkurrensen och omvandlingstrycket på enskilda länder minskar.

Dagens industri: Global skatt gör världen fattigare