RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Stark svensk ekonomi driver inflation och ränta

Svensk ekonomi går bättre än väntat. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi (TT)

Svensk ekonomi går betydligt starkare än väntat, visar nya BNP-siffror.

Det förklarar varför svensk inflation är så hög, enligt bedömare.

Därför hotar också fler räntehöjningar.

Sveriges BNP (bruttonationalprodukt) ökade med 0,6 procent under första kvartalet, jämfört med kvartalet innan. Jämfört med första kvartalet i fjol har BNP stigit med 0,8 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Ekonomkåren hade i genomsnitt räknat med att BNP skulle ha vuxit med 0,1 procent på årsbasis, enligt Bloombergs sammanställning.

– Det var betydligt bättre än väntat, och det tyder på att det är en stark motståndskraft i ekonomin, säger Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar.

Det är inte bara tillväxten som är stark, även arbetsmarknaden, konstaterar hon.

– Det här förklarar varför vi har haft så hög inflation. Om det är så här stark efterfrågan så blir det ett starkt tryck uppåt på priserna.

Men den privata konsumtionen har gått ned, för tredje kvartalet i rad i takt med att hushållens reala inkomster faller, visar SCB:s siffror.

– Det är vad vi väntat oss. Men förväntningen är ändå att Riksbanken kommer att höja räntan igen i juni, säger Alexandra Stråberg.

Överhettad ekonomi

Annika Winsth, chefsekonom på Nordea är inne på samma spår.

– Det är en stark siffra, men en hel del kommer från lager som företag kan påverka ganska mycket, säger hon.

Winsth konstaterar att de delar som är svaga är hushållens konsumtion och den offentliga konsumtionen.

– Investeringarna är bättre än väntat, men det handlar om vapen. Inte så konstigt i det här läget kanske, och det är också investeringar.

Men tillväxten har reviderats upp bakåt i tiden, förklarar hon. Det innebär att vi kom från en ännu mer överhettad ekonomi än vad som var känt tidigare. Det innebär att det höga ränteläget kommer att fortsätta, enligt Annika Winsth.

Föll kvartalet innan

"BNP ökade under det första kvartalet efter ett svagt avslut på förra året. Lagerinvesteringarna ökade jämfört med kvartalet innan och likaså nettoexporten", säger Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna, i ett pressmeddelande.

Exporten steg med 1,2 procent.

Under fjärde kvartalet sjönk BNP jämfört med kvartalet innan.

Olle Lindström/TT

Johanna Cederblad/TT