EU:S FRAMTID

Ledare: Industri och råmaterial garanterna för oberoende

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD). Bild: Marko Säävälä/TT

Näringsminister Ebba Busch (KD) har rätt när hon ligger på EU om prioritera återindustrialisering och egna råmaterial, skriver Jacob Sidenvall SMP:s ledarsida.

När Sverige i egenskap av ordförande i rådet ska sammanfatta ståndpunkterna har näringsministern ett starkt mandat.

”För svensk jurisdiktion vore det också välkommet om kommissionen fick uppgiften att formulera att industrisatsningar som syftar till att säkra klimatomställningen har prioritet”, skriver Jacob Sidenvall.

SMP ledare: Busch har rätt om tempot