KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Kritik mot EU-direktivet: ”Hållbarhetsinitiativ en stor börda”

Bild: Janerik Henriksson/TT

EU:s hållbarhetsdirektiv har ett gott syfte, men är för komplicerade och skapar en stor börda för små företag. Det menar Henrik Westman på DI ledare.

Dagens direktiv till företag handlar främst om utsläppsminskningar och klimatanpassning. Därutöver har implementeringen av resterande mål – biologisk mångfald, cirkulär ekonomi, vattenanvändning och föroreningar, precis startat.

Henrik Westman menar att det är bra med gemensamma klassificeringssystem, men att små företag utan resurser att ha egna hållbarhetsavdelningar lider av direktiven.

– För dem håller alla hållbarhetsinitiativ på att bli en oproportionerligt stor börda: de betyder merarbete, högre kostnader och att tiden för att fokusera på affärer minskar, skriver han och fortsätter:

– Det vore önskvärt om företagens perspektiv får ta en större plats när man motiverar, utformar och implementerar dessa viktiga regelverk framöver.

Bra med sund skepsis till EU:s oklara taxonomi