AI OCH AUTOMATISERING

Ledare: Inte etiskt försvarbart att stoppa AI-tekniken

Bild: Richard Drew

Vi borde omfamna AI-tekniken på samma sätt som vi gjort med skrivkonsten och den industriella revolutionen, skriver Di:s ledarskribent Ellen Gustafsson.

Motståndet mot ny teknik och utveckling är antikt. Sokrates var skeptisk till skrivkonsten och ansåg att den försvagade minnet. I 1800-talets England attackerade textilarbetare spinnmaskinerna i protest mot den industriella revolutionen. Nu ser vi liknande motstånd i och med AI:s framfart.

Det talas om dystopier och jobbförstörare. Men det ställs inte mot AI:s potential att skapa arbetstillfällen och att förbättra folkhälsan, jordbruket och energieffektiviteten, för att nämna några exempel.

"Det är inte etiskt försvarbart att stoppa utvecklingen av sådant som gör oss rikare och förbättrar människors liv och hälsa", skriver Ellen Gustafsson.

Dagens industri: Vi behöver mer AI