RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Upp och ned för inflationen i EU

Bild: Czarek Sokolowski

EU (TT:s korrespondent)

Inflationen fortsätter nedåt i EU som helhet – trots uppgång i euroområdet i april.

Enligt samlade siffror från Eurostat landade inflationen på årsbasis i april på 8,1 procent i hela EU, jämfört med 8,3 under månaden innan.

I euroområdet blev det däremot en uppgång från 6,9 till 7,0 procent från mars till april, bland annat på grund av högre tjänstepriser.

Framför allt är det i flera av de hårt ansatta länderna i EU:s östra delar som inflationen inte längre är lika skenande hög som under vintern. Ändå har fortsatt nio länder – Bulgarien, Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Rumänien och Slovakien – en inflationstakt på över 10 procent.

Med de uppgifter som Eurostat räknar in landar Sverige på en inflationstakt i april på 7,7 procent.

SCB:s motsvarande siffror från i måndags låg i sin tur på 7,6 procent, enligt måttet KPIF, där ränteeffekterna rensats, samt 10,5 procent, enligt måttet KPI.

Wiktor Nummelin/TT

Fakta

Här är de senaste samlade inflationssiffrorna från Eurostat (med skillnad i procentenheter jämfört med mars inom parentes):

Ungern: 24,5 (-1,1)

Lettland: 15 (-2,2)

Tjeckien: 14,3 (-2,2)

Polen: 14 (-1,2)

Slovakien: 14 (-0,8)

Estland: 13,2 (-2,4)

Rumänien: 10,4 (-1,8)

Bulgarien: 10,3 (-1,8)

Österrike: 9,5 (+0,3)

Slovenien: 9,2 (-1,2)

Kroatien: 8,9 (-1,6)

Italien: 8,7 (+0,6)

Sverige: 7,7 (-0,4)

Tyskland: 7,6 (-0,2)

Frankrike: 6,9 (+0,2)

Portugal: 6,9 (-1,1)

Malta: 6,4 (-0,7)

Finland: 6,3 (-0,4)

Irland: 6,3 (-0,7)

Nederländerna: 5,8 (+1,3)

Danmark: 5,6 (-1,7)

Grekland: 4,5 (-0,9)

Cypern: 3,9 (-2,2)

Spanien: 3,8 (+0,7)

Belgien: 3,3 (-1,6)

Luxemburg: 2,7 (-0,2)

Hela EU: 8,1 (-0,2)

Eurozonen: 7 (+0,1)

Källa: Eurostat