REGELKRÅNGLET

Debatt: ”Kvittokrav kostar företagen miljarder”

Bild: Gorm Kallestad

Regeringen måste agera när det gäller frågan om papperskvitton, skriver företrädare för Fortnox på SvD:s debattsida.

För två år sedan föreslog en utredning att att lagstiftningen som innebär att företag måste spara och arkivera fysiska kvitton ska skrotas. Men än så länge har ingenting hänt.

”Det finns egentligen inga parti­politiska skiljelinjer i frågan om en bättre bokföringslag. Enigheten är snarare stor, och såväl den förra S-ledda regeringen som den nya M-koalitionen har sagt att de är positivt inställda till förenklingar. Att lätta regel­bördan och skapa modernare förutsättningar för svenska företag ligger i allas intresse”, skriver företrädare för Fortnox på SvD:s debattsida.

SvD debatt: Fortnox: Kvittokrav kostar företagen miljarder”