ARBETSKRAFTSINVANDRING

Regeringen dubblar lönekrav för invandrare

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard och Camilla Mårtensen, arbetsmarknadspolitisk talesperson (L) presenterar skärpt försörjningskrav. Bild: Jessica Gow/TT

Politik (TT)

Regeringen och SD är överens om ett fördubblat försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare.

Det innebär att invandringen kan minska med ett par tusen personer, enligt migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M).

Försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare ska höjas från 13 000 kronor i månaden till 26 560 kronor, enligt förslaget.

– Det är en viktig del i det paradigmskifte vi genomför på invandringsområdet, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) på en pressträff.

Förslaget skickas nu på remiss och planen är att det ska träda i kraft den 1 oktober i år.

Åtgärden sker för att stoppa invandring framför allt till låglöneyrken. Maria Malmer Stenergard har tidigare sagt att det är "helt orimligt" att människor kommer från andra sidan jorden för en månadslön på 13 000 kronor.

Lägre än i Tidö

Arbetskraftsinvandringen utgör i dag den största delen av invandringen till Sverige. Förra året beviljades över 24 000 arbetstillstånd, vilket kan jämföras med cirka 9 000 uppehållstillstånd för skyddssökande (undantaget Ukrainaflyktingarna).

I år väntas 100 000 utlänningar söka arbetstillstånd i Sverige, enligt Migrationsverkets prognos.

I Tidöavtalet var partierna överens om ett lönekrav motsvarande medianlönen, cirka 33 000 kronor. Nu hamnar förslaget flera tusenlappar lägre.

– Det är en summa vi landat på nu, men tanken är att vi ska komma dit i framtiden, säger Magnus Persson (SD), arbetsmarknadsutskottets ordförande.

Ytterligare skärpningar väntar. En utredning ser just nu över hur lönekravet ska kunna höjas mer och samtidigt medge fler undantag.

Flertalet påverkas inte

Över 70 procent av arbetskraftsinvandrarna tjänar redan mer än 25 000 kronor i månaden, och flertalet påverkas därmed inte av det nya kravet. Maria Malmer Stenergard bedömer att ett par tusen personer berörs.

– Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden samt städare och hemservicepersonal är exempel på yrken där de genomsnittliga lönerna ligger under den föreslagna nivån, säger Magnus Persson.

Undantag från lönekravet kommer att gälla bland annat för säsongsarbetare som bärplockare.

Det svenska regelverket för arbetskraftsinvandring har pekats ut som unikt. Till skillnad från i princip alla andra länder i Europa, som specifikt riktar sig till högutbildade, accepterar Sverige alla oavsett utbildning och yrke. Kritiker har hävdat att en stor del av arbetskraftsinvandringen gått till yrken där det inte råder någon brist på arbetskraft och där kompetenskrav saknas.

Peter Wallberg/TT

Anja Haglund/TT