Ökad färjetrafik – men mörkare moln kan anas

Hantering av gods i Göteborgs hamn. Arkivbild. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Sjöfart (TT)

Antalet passagerare i svenska hamnar ökade kraftigt under första kvartalet.

Men mängden transporterat gods minskade – och kanske syns en fördjupad lågkonjunktur i siffrorna.

Enligt Sjöfartsverket ökade antalet passagerare i de svenska hamnarna med 27 procent – till 3 164 745 – jämfört med det första kvartalet i fjol.

"Det vi ser är en fortsatt återhämtning efter pandemin. Det är en kraftig ökning jämfört med 2022, även om passagerarantalet totalt under första kvartalet ännu inte är uppe i samma nivåer som 2019, som får anses vara ett normalår för passagerartrafiken till sjöss", säger Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande.

Färjetrafiken står för den stora ökningen.

"Det ligger nära till hands att en förklaring skulle kunna ligga i det ekonomiska läget där många familjer nu rör sig med en tunnare plånbok. Att resa med färja är ett utmärkt alternativ till andra sätt att resa som många gånger är dyrare", säger Härenstam.

Ökningen skedde i januari och februari medan mars var en mer tam månad.

Godsvolymerna sjönk tre procent. Men i mars var nedgången nästan sex procent.

Om trenden fortsätter kan det vara ett tecken på att lågkonjunkturen börjar märkas även för sjöfarten.

"Det återstår att se om det är början på en nedåtgående trend eller om det är tillfälligt", säger Härenstam.

Fakta

Under de första tre månaderna i år trafikerade 3 164 745 passagerare de svenska hamnarna.

Det kan jämföras med 2 496 898 passagerare under samma period i fjol.

Under de tre första månaderna i år uppgick mängden hanterat gods i de svenska hamnarna till 40 002 893 nettoton.

Det kan jämföras med 41 240 899 nettoton samma period i fjol.

Källa: Sjöfartsverket