Beskedet: Elstöd till hushåll senast 9 juni

Försäkringskassan generaldirektör Nils Öberg säger nu att elstödet till hushållen för november och december förra året ska finnas på kontot senast den 9 juni. För ett villahushåll i södra Sverige kan det handla om cirka 5 000 kronor, i norra Sverige någon tusenlapp mindre. Bild: Claudio Bresciani / TT

Ekonomi (TT)

Senast den 9 juni ska hushållen ha fått sitt elstöd för november och december förra året.

Det uppger nu Försäkringskassan för TT.

– Det handlar om i cirka fem miljoner hushåll och i runda slängar ungefär tio miljarder kronor, säger Nils Öberg, Försäkringskassans generaldirektör.

För en villa med en förbrukning på 5 000 kilowattimmar kan det handla om cirka 3 600 till drygt 5 000 kronor beroende på om det är i norra eller södra Sverige.

Försäkringskassan har regeringens uppdrag att betala ut pengarna, utifrån uppgifter om elkunder som Svenska kraftnät har lämnat över.

– Den 9 juni känner vi oss trygga med att ha gjort alla utbetalningar. Men precis som förra gången gäller det förutsatt att inget oförutsett inträffar de närmaste veckorna, säger Nils Öberg.

Han råder den som inte fått pengar den 9 att åtminstone vänta till midsommar med att höra av sig.

Börja tidigare

Utbetalningarna påbörjas lite tidigare än den 9 juni. Men Öberg vill, av säkerhetsskäl, inte säga när de inleds.

– När vi börjar och vilka dagar vi betalar ut, det berättar vi inte. Vi vill inte underlätta för dem som även den här gången kan tänkas ha intresse av att sabotera.

Det är den som stod på elavtalet den 31 december som får pengarna. Om personen har, eller anmäler, konto hos Swedbank, har fått ersättning från Försäkringskassan eller pengar från Pensionsmyndigheten tidigare behöver han eller hon inte göra någonting.

Varnar

Som tidigare utfärdar Försäkringskassan en varning för bedragare. Ingen, vare sig från Swedbank, någon annan bank, Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten kommer att ringa, skicka e-post eller be om uppgifter för att betala ut stödet. Den som får ett samtal bör omedelbart lägga på.

– Budskapet förtjänar att upprepas, säger Öberg av erfarenhet från förra gången.

I veckorna kring månadsskiftet februari och mars betalade Försäkringskassan ut den första omgången elstöd. Då fick hushållen i södra Sverige, i elområdena 4 och 3, uppemot 17 miljarder i stöd för perioden oktober 2021 till och med september 2022. Miljarderna togs då som nu ur högen med flaskhalsavgifter som växt sig stor hos Svenska kraftnät.

Det är hushåll och företag i södra Sverige som betalat in den absoluta lejonparten av flaskhalsavgifterna. De tas ut när el måste föras över från ett elområde med lägre priser till ett annat med högre priser.

Den här gången går stödet till alla hushåll med egna elavtal i landet, även de i norra Sverige i elområdena 1 och 2. Det ska kompensera för elpriserna i november och december förra året och ges för 80 procent av förbrukningen. Det blir 90 öre per kilowattimme i norr och 126 respektive 129 öre/kWh i elområde 3 och 4.

Lagt på tak

Jämfört med det första elstödet till hushåll har regeringen nu satt ett mycket lägre tak för ersättningen. För förbrukning över 18 000 kWh blir det inga pengar.

Den första omgången hushållsstöd kritiserades för att företag som drivs som enskild firma och hade elen via hushållets avtal, bland dem lantbruk, fick höga elstöd.

Det högsta utbetalda stödet var på över 700 000 kronor.

Andra företag i södra Sverige får sitt elstöd tidigast i juni.

Försäkringskassan har, utifrån de uppgifter myndigheten har, ingen möjlighet att på förhand skilja på vanliga hushåll och hushåll med näringsverksamhet som har ett elavtal för konsumenter. Nu kommer dock kontroller att göras i efterhand.

Lars Larsson/TT