DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Fler drygar ut kassan med frilans

Frilansuppdrag inom foto, marknadsföring och författare av olika slag, exempelvis copywriter, är vanliga, menar Cool Company. Bild: Izabelle Nordfjell/TT

Ökande kostnader gör att många ser sig om efter en extra inkomst för att dryga ut kassan. Frilanstjänsterna ökar nu snabbt.

Livsmedel, el och räntor. Kostnaderna för hushållen har ökat markant det senaste året och detta har fått många att se sig om efter extra inkomster för att dryga ut kassan. Nu syns en tydlig ökning i antalet frilansare.

Enligt Cool Company har 67 procent fler kunder registrerat sig på deras plattform för att kunna fakturera utan bolag.

– Vi ser ett väldigt stort inflöde av nya användare nu vilket skulle kunna bero på att många har behov av en extra inkomst, men det kan även bero på att man i oroliga tider inte är lika benägen att starta upp ett eget företag utan hellre testar vattnet först genom tjänster som vår, säger Michael Sundquist, vd på Cool Company i ett pressmeddelande.

Majoriteten som söker sig till plattformen är män, även om ökningen är tydlig bland båda könen. Åldersmässigt är den största gruppen unga i åldrarna 18-29 år. Uppdrag inom foto, marknadsföring och författare av olika slag, exempelvis copywriter, är populära.

Cool Company: ”Cool Companygruppen redovisar: Ökar antalet registrerade frilansare med 67 procent”