FÖRETAGEN OCH MILJÖN

Industrin vädjar om ökad reformtakt

Nils Hannerz, näringspolitisk chef IKEM. Bild: Bengt Säll

Efter att IPCC presenterat sin rapport vädjar IKEM till regeringen om en ökad reformtakt. De behöver fossilfri el till konkurrenskraftiga priser, säkrad kompetensförsörjning och snabbare tillståndsprocesser.

Innovations- och kemiindustrin, IKEM, står för omkring en tredjedel av den svenska industrins utsläpp på cirka 5,3 miljoner ton koldioxid.

Efter att IPCC släppt sin nya rapport vädjar nu branschorganisationen till regeringen att öka reformtakten.

– Regeringen måste säkerställa att företagen får tillgång till fossilfri el till konkurrenskraftiga priser och att tillståndsprocesserna för ny grön teknik påskyndas. Teknikskiftet ställer också höga krav på personalens kompetens. Kompetensbristen är alarmerande och riskerar försena omställningen, säger Nils Hannerz, näringspolitisk chef på IKEM, i ett pressmeddelande.

Med en klimateffektiv produktion kan produkter med låg miljöpåverkan skapas åt hela värdekedjan men omställningen styrs av de förutsättningar företagen får, menar han.

– Innovations- och kemiindustrin har redan idag de tekniska lösningar som krävs för att ersätta fossila råvaror och minska koldioxidutsläppen. Företagen kan göra både bränsle och insatsvaror av infångad koldioxid, textil- och plastavfall och av skogsrester och spillvirke. För att dessa stora investeringar ska bli verklighet behövs en långsiktig politik som banar vägen, säger Nils Hannerz.

IKEM: ”Industrin vädjar om ökad reformtakt efter IPCC:s klimatrapport”