DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Ledare: ”Rätt att granska de dolda utlandshoten”

Genrebild. Bild: Christian Charisius

Peter Wennblad på Svenska Dagbladets ledarsida tycker att det är bra att regeringen vill skärpa regelverket kring utländska investeringar i Sverige.

Det handlar om att komma åt problemet med investeringar som direkt eller indirekt kan vara hotfullt mot Sveriges säkerhet. Som exempel nämner Per Wennblad ett case där en kinesisk affärsman köpte upp en svensk ubåtshamn på Gotland.

Han noterar också att Kina är mycket involverade i utbyggnaden av vindkraft i Sverige.

”Kinas statsägda bolag, China General Nuclear Power Groups, CGN, står till exempel snart för sju procent av all vindkraftseffekt i Sverige.

Svenska Dagbladet: ”Rätt att granska de dolda utlandshoten”