DE SVENSKA LÖNERNA

Analys: Lägre vd-löner och ersättningar i år – ”Bolagen tar ansvar”

Erika Andersson är vd på Novare Pay Consulting som är experter på ersättningsfrågor.

De stora börsbolagen är mer återhållsamma med styrelsearvoden och vd-ersättningar i år jämfört föregående år, visar en kartläggning från Novare Pay Consulting. ”Ökningen för 2023 är lägre än normalt”, säger vd:n Erika Andersson till TN.

Erika Andersson är vd på Novare Pay Consulting, som är experter på ersättningsfrågor. Företaget bevakar och analyserar det mesta som skrivs om styrelsearvoden och ersättningar till ledande befattningshavare och har gjort så de senaste tio åren.

– Vi kan konstatera att det på senare tid har varit många artiklar om ersättningar som har varit direkt felaktiga när det gäller underliggande data och statistik. Det är särskilt anmärkningsvärt i avtalsrörelsetider, säger hon.

– Mycket av den data som har används avser historiska siffror, och man blandar ihop tidsperioder och jämför med dagens inflation. Det blir inte relevant, säger Erika Andersson.

Att debatten kring ersättningar är extra känslig i år är inte så konstigt, menar hon. Kriget, inflationen, räntehöjningarna och den vikande konjunkturen är alla anledningar, men det som ofta glöms bort är att företag och hushåll sitter i samma båt. Alla drabbas av kostnadssmällar.

Novare Pay har kartlagt de föreslagna styrelsearvodena för 2023 i stora bolag på Stockholmsbörsen. Medianökningen är 2,9 procent, vilket kan jämföras med 2022 då ökningen för ordförande och ledamöter var på 4,8 respektive 4,6 procent.

– Vi kan se i statistiken att procenttalen är betydligt lägre jämfört med föregående år. Det är också bilden vi får när vi pratar med våra kunder. De förstår att det finns ett signalvärde i det här, säger hon.

När det gäller de faktiska vd-ersättningarna så redovisas de i efterhand och data för 2023 kommer att vara tillgängliga först i samband med kallelse till årsstämman 2024, det vill säga om ett år, förklarar Erika Andersson.

Men Novare Pay har genomfört en egen undersökning bland sina kunder där företaget har frågat hur mycket bolagen avser att höja de fasta lönerna med. 121 bolag är med i studien och resultatet visar att baslöneökningen i snitt landar på 3,7 procent för 2023. Även denna utvecklingstakt är betydligt lägre än föregående år då baslönen ökade med 6,1 procent.

– Ökningen för 2023 är lägre än normalt och jämfört med vad vi sett under föregående perioder. En del bolag har också svarat att de avvaktar med att höja för att de vill se utfallet i avtalsrörelsen, säger Erika Andersson och fortsätter;

– Det kan såklart finnas enstaka bolag med speciella omständigheter, till exempel att de växer snabbt, som gör att de kommer att ha högre ökningar. Men prognosen i stort tyder på återhållsamhet och att bolagen tar ansvar, säger hon.

Sammantaget tycker hon att det är tråkigt att företag ofta utmålas på fel sätt i debatten.

– Att det inte finns medvetenhet bland företagen stämmer helt enkelt inte när vi tittar i statistiken, säger hon.