DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Thedéen: Vi har inga problem i svenska banker

Riksbankschef Erik Thedéen efter finansutskottets sammanträde. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

Svenska banker klarar sig utan krisstöd. Men oron i finanssektorn kan påverka Riksbankens planer för räntehöjningar, enligt riksbankschefen Erik Thedéen.

– Penningpolitiken kommer att avgöra inkommande data. I det ligger också att följa finansiella förhållanden, säger han.

Han tillägger att Riksbanken än så länge håller fast vid prognosen om att styrräntan kommer att behöva höjas med 25-50 punkter i april.

– Det här är en avvägning vi får göra när vi kommer till beslutstillfället, säger han.

Uttalandet görs efter ett möte med parterna i Finansiella stabilietsrådet, som sammankallats till ett extraordinärt möte på tisdagen.

– Det finns en hög beredskap för att kunna vidta åtgärder. men vi ser inte behovet av att vidta de åtgärderna här och nu, säger Thedéen.

Det handlar bland annat om likviditetstillskott till banker.

– Men vi har inga likviditetsproblem i svenska banker i dag, säger han.

Även Finansinspektionens generaldirektör Daniel Barr tonar ned riskerna för det svenska banksystemet till följd av oron i finanssystemet.

– Det är en stor osäkerhet men vi ser små risker för svensk del även om osvuret är bäst, säger Barr efter mötet.

Joakim Goksör/TT

Lars Larsson/TT