KVINNOR I TEKNIKYRKEN

Nio av tio läser vidare efter Tekniksprånget

Linnea Thodenius, NCC, gjorde sin praktik på NCC. Idag läser hon på Samhällsbyggnad på KTH. Bild: Sören Andersson

Tekniksprånget ger en skjuts i antalet ungdomar som vill plugga vidare. En stor majoritet väljer högre tekniska studier, visar en undersökning.

Efter praktiken väljer 92 procent av praktikanterna att studera vidare och 77 procent av dem väljer högre tekniska studier, visar undersökningen från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Volvokoncernen har tagit emot flest praktikanter, men listan på arbetsgivare är lång. Drygt 50 procent av de som erbjuds praktikplats är kvinnor.

– Praktiken gör att fler ungdomar mer konkret förstår vilka möjligheter en ingenjörsutbildning ger. Vi vill ge fler unga möjligheten att upptäcka teknik och bidra till en bättre mångfald på de tekniska utbildningarna och i arbetslivet, säger Helena Gyrulf, verksamhetschef på Tekniksprånget.

Linnea Thodenius är en av de 3 078 ungdomar som 2020 sökte sig till Tekniksprånget. Hon fick praktikplats på NCC och valde därefter att läsa på KTH, vilket Tidningen Näringslivet har berättat om tidigare.

– Jag har arbetat som assistent till den miljöansvarige i projektet och fokus har varit på miljöarbete. Det kan gälla avfallshantering, att ta vatten- och markprover, arbeta med bullerfrågor och att göra skyddsronder, berättade Linnea Thodenius.

Pressmeddelande: Färre avhopp från de tekniska utbildningarna