DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Så tog Linnea språnget till en teknisk högskoleutbildning

”Matte och fysik är inte min grej men teknik gillar jag så när några av mina klasskompisar berättade om Tekniksprånget bestämde jag mig för att söka”, säger Linnea Thodenius. Bild: Sören Andersson

Att locka ungdomar att välja en teknisk yrkesutbildning har länge varit en utmaning. Men för ett antal år sedan skapades Tekniksprånget. För 20-åriga Linnea Thodenius har möjligheten till praktik blivit grunden till ett vägval i livet.

Antalet ungdomar som väljer en teknisk högskoleutbildning har länge varit dalande. Det är ett problem för näringslivet som bland annat ser en enorm efterfrågan på civilingenjörer de kommande åren.

För att bryta den utvecklingen startades Tekniksprånget. Satsningen drogs igång 2012 och drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) på uppdrag av Skolverket. Ambitionen var att öka intresset för tekniska utbildningar bland ungdomar under 21 år och i synnerhet bland unga tjejer. Det har nämligen sig visat sig att möjligheten att lära mer, testa utbildningens innehåll och att veta vilka typer av jobb som väntar efter utbildningen, ökar motivationen att verkligen söka en teknisk utbildning.

– Praktiken på fyra månader ger ungdomarna en tydlig målbild av vad yrket och utbildningen leder till. En målbild som de bär med sig hela vägen genom utbildningen. Data från en färsk undersökning tyder på att de som har gått Tekniksprånget i en högre grad tar ut examen jämfört med ingenjörsstudenter över lag, säger Helena Gyrulf, verksamhetsledare på Tekniksprånget.

Av dem som gör Tekniksprånget och sedan väljer en teknisk utbildning är hela 50 procent kvinnor, även det ett resultat av satsningen.

– Ute i arbetslivet är idag 25 procent av ingenjörerna kvinnor och på ingenjörsutbildningarna är andelen ungefär 30 procent kvinnor. Hälften av dem som påbörjar en teknisk utbildning efter Tekniksprånget är unga kvinnor, så det är en tydlig ökning av intresset som bådar gott för framtiden, säger Helena Gyrulf.

5 000 ungdomar

Idag har drygt 5 000 ungdomar som har läst natur eller teknik på gymnasiet gjort den fyra månader långa betalda praktik som utgör Tekniksprånget. Drygt 200 arbetsgivare på 100 orter runt om i Sverige har öppnat dörrarna för ungdomarna. Allt för att ge en inblick i ingenjörsyrket och inspirera till att gå en högre teknisk utbildning.

Linnea Thodenius är en av dem.

– Matte och fysik är inte min grej men teknik gillar jag så när några av mina klasskompisar berättade om Tekniksprånget bestämde jag mig för att söka, säger hon.

Linnea Thodenius är en av de 3 078 ungdomar som 2020 sökte sig till Tekniksprånget. Förra året var ett av toppåren när det gäller antalet sökande och av dem antogs 403 ungdomar.

– Jo, jag har förstått att konkurrensen har varit hård, säger hon.

Av den anledningen tog hon det säkra före det osäkra och radade upp 15 olika företag där hon kunde tänka sig att göra praktik.

Den egna gymnasieutbildningen på NA-programmet var inriktad på miljö vilket gjorde att det under intervjun hos NCC klickade hos både praktikanten och företaget. De fyra månadernas praktik i höstas tillbringade hon i Häggvik norr om Stockholm där NCC projekterar en del av den omfattande Förbifart Stockholm.

– Jag har arbetat som assistent till den miljöansvarige i projektet och fokus har varit på miljöarbete. Det kan gälla avfallshantering, att ta vatten- och markprover, arbeta med bullerfrågor och att göra skyddsronder, berättar Linnea Thodenius.

Var miljön och arbetet ungefär som du hade föreställt dig?

– Bättre. Jag ville ju till byggsektorn och nu fick jag en inblick i hur det fungerar i verkligheten. Min målsättning är ju att jobba med hållbarhet och gärna inom byggbranschen.

Jobberbjudande

De fyra månaderna rann undan snabbt men strax innan de skulle avslutas den 31 december kom ett erbjudande om att fortsätta, nu som anställd.

– Det tackade jag ju inte nej till!

Därmed fortsätter jobbet ute i Häggvik fram till i augusti i år då Linnea Thodenius räknar med att börja läsa samhällsbyggnad på KTH i Stockholm.

Hon sällar sig till den växande grupp unga som med erfarenheterna från Tekniksprånget inte tvekar att gå vidare till en tekniskt inriktad universitets- eller högskoleutbildning. Faktum är att av de 90 procent som efter praktiken inom Tekniksprånget går vidare till högre studier väljer 87 procent att studera teknik, naturvetenskap, matematik, farmaci eller medicin. Av dessa är 50 procent unga kvinnor.

Det visar sig också att avhoppen är betydligt färre än på andra utbildningar: 90 procent kvar i studier år två medan motsvarande siffror för alla civil- och högskoleingenjörsstudenter är 84 respektive 78 procent.

Linnea Thodenius igen:

– I min klass är vi minst tre som har gjort Tekniksprånget och jag har flera kompisar, både tjejer och killar, som vill plugga till civilingenjörer. Så jag hoppas att jag möter några av dem på KTH.