KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Hoppas på fortsatt skattebefrielse för biogas

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) och energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) har undertecknat brevet till EU-kommissionen om skattebefrielse av biogas. Arkivbild Bild: Marko Säävälä/TT

Ekonomi (TT)

Regeringen vill att Sverige ska få behålla skattebefrielsen för biogas och har inlett en dialog med EU-kommissionen om saken.

För snart tre år sedan sade EU-kommissionen ja till en tioårig förlängning av skattebefrielsen, vilket behövs eftersom den räknas som statsstöd.

Men beslutet överklagades till EU-domstolens första instans som ogiltigförklarade det.

"Stödet är viktigt då biogas minskar beroendet av fossila bränslen och används av svenska företag och svensk industri", konstaterar finansminister Elisabeth Svantesson i ett pressmeddelande.

Nu är ärendet åter hos EU-kommissionen för ett nytt beslut. Inför detta har regeringen skrivit ett brev till kommissionen för att för att "understryka stödets betydelse för klimatet, industrin och energiomställningen".

"Regeringen kommer att ha en löpande dialog med kommissionen på olika nivåer med målet att få fortsatt godkännande för skattebefrielse av biogas", heter det vidare i pressmeddelandet.