KRIGET I UKRAINA

Säpo: Ryssland största hotet mot Sverige

Säpochefen Charlotte von Essen. Bild: Pontus Lundahl/TT

Säkerhetspolisen ser nu Ryssland som det enskilt största hotet mot svensk säkerhet.

Anfallskriget mot Ukraina har påverkat oss i grunden, säger Säpochefen Charlotte von Essen.

– Regimen är beredd att ta stora risker.

De yttre hoten påverkar också den inre säkerheten i Sverige, säger von Essen på en presskonferens där hon presenterar Säpos nya lägesbild för 2022–2023.

– Ryssland och andra auktoritära stater har blivit alltmer offensiva i sitt agerande.

Säpos uppdrag att skydda det demokratiska systemet i Sverige har aldrig varit viktigare men heller aldrig svårare, fortsätter hon. Och omvärldsutvecklingen innebär ett ökat hot för attentat i Sverige. Det ser Säpo i sitt underrättelseflöde.

Försämrat säkerhetsläge

– Jag kan konstatera att Sverige står inför ett nytt och försämrat säkerhetsläge. Det anfallskrig som Ryssland inledde för ett år sedan på fredag har i grunden förändrat den europeiska säkerhetsordningen och säkerhetsläget i Sverige, säger Charlotte von Essen.

– Ryssland utgör ett allvarligt hot mot Sveriges säkerhet.

Ryssland är nu det enskilt största hotet mot Sverige och svensk säkerhet, bedömer Säkerhetspolisen.

Ryssland ser Sverige som en del av Europa och redan nu som en del av Nato – och regimen är beredd att ta stora risker, fortsätter Charlotte von Essen. Risken för rysk underrättelseverksamhet, cyberangrepp och desinformation har ökat.

– Man bedriver omfattande underrättelseverksamhet mot vårt land, säger Daniel Stenling, chef för kontraspionaget

Koranbränningen

Attentatshoten mot Sverige har samtidigt ökat den senaste månaden och som förklaring ges bland annat koranbränningen framför Turkiets ambassad i Stockholm och LVU-kampanjen mot socialtjänsten.

– Säkerhetspolisen bearbetar flertalet attentatshot dagligen. Det är en markant ökning, säger Susanna Trehörning, biträdande chef för kontraterrorism och författning.

Hotet från våldsbejakande islamistisk extremism och högerextremism har i vissa delar ökat. Säpo beskriver det som att aktörer gått från att bedöma Sverige som ett "legitimt" mål till ett "prioriterat" mål.

– Det har vi konstaterat när vi tittar på terrorhotet, mot bakgrund av de kraftiga reaktioner som skedde efter koranbränningen i januari, säger von Essen.

Terrorhotnivån bedöms fortsatt som förhöjd, en trea på en femgradig skala, vilket innebär att ett attentat kan inträffa.

TT: Hur allvarligt skulle det vara om det tillåts nya koranbränningar i Sverige?

– Vi följer hela tiden utvecklingen och vi får se reaktionerna i sådana fall och vidta åtgärder som krävs utifrån den situationen då, säger von Essen.

Kina och Iran

Säpo har sett en ökning av spridandet av konspirationsteorier som riskerar att undergräva förtroendet för staten och politikers beslutsfattande. Utvecklingen innebär att främmande makts och våldsbejakande extremisters agendor sammanfaller. Aktörerna förstärker varandra.

– I ett läge där vi som land behöver stå enade och starka är det här en oroande utveckling, säger von Essen.

Sammantaget innebär detta att hotet mot Sverige accelererar.

Även Kina och Iran pekas ut som stora säkerhetshot mot Sverige. Båda länderna bedriver en mer offensiv underrättelseinhämtning.

Säpo påpekar också att säkerhetsskyddet inom säkerhetskänsliga verksamheter i dag brister på alla områden. Det riskerar att leda till att uppgifter om Sveriges försvarsförmåga röjs.

– En avgörande del är att vi skyddar våra hemligheter, säger von Essen.

Anja Haglund/TT

Niklas Svahn/TT