ENERGIPOLITIK

Ministern: Frustrerande debatt om mer vindkraft

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) ser den havsbaserade vindkraften som ett "väldigt bra komplement" till andra energislag. Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT

Politik (TT)

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) är frustrerad. Anklagelserna om att regeringen skulle låta ansökningar om ny vindkraft till havs samla damm, vilka belägg har oppositionen för det?

– Det finns många som vill påstå att regeringen älskar kärnkraft och inget annat, men det är inte så.

Den havsbaserade vindkraften utgör i dag en liten del av Sveriges energimix.

Men redan om sex år skulle flera vindkraftsparker kunna tas i drift som kan producera 67 TWh – nästan hälften av den totala elkonsumtionen i Sverige, enligt branschen. Förutsatt att tillståndsprocesserna blir effektivare.

Inget havsbaserat vindkraftsprojekt har driftsatts i Sverige sedan 2013, trots stort intresse från företag.

Åtta vindkraftsparker har däremot kommit så pass långt i sina processer att de ligger på regeringens bord. Anledningen till att de behöver regeringsbeslut är att de är tänkta att byggas i svensk ekonomisk zon eller i svenskt territorialvatten.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari försäkrar att regeringen arbetar hårt med att bereda dessa ärenden.

– De här processerna är tidskrävande, det är många avvägningar som måste göras. Vi väntar i ett av fallen på sökandens yttranden av länsstyrelsens rekommendation, och för två av dem pågår kommunicering om Natura 2000-prövningar, säger hon.

– Jag blir faktiskt lite bekymrad när jag hör Socialdemokraterna så tydligt på presskonferenser påpeka att regeringen skulle låta de här ärendena samla damm, jag undrar vad man har för belägg för det påståendet?

Hon syftar på en presskonferens där S-ledaren Magdalena Andersson uppmanade regeringen att "släppa prestigen" i frågan och "sluta kulturkriga" om vindkraft kontra kärnkraft.

– Det är väldigt frustrerande att se den här frågan hanteras på det sättet, säger Pourmokhtari.

– Men det är en politisk konflikt som har funnits under ett långt tag, där man gärna målar upp det som att den ena sidan vill ha kärnkraft och den andra sidan vill ha vindkraft.

Tre ja och ett nej

En milstolpe i tillståndsprocessen för en ny havsbaserad vindkraftspark är länsstyrelsens rekommendation till regeringsbeslut. I fyra av de åtta ärendena hos regeringen har länsstyrelserna satt ned foten.

Länsstyrelsen i Skåne säger ja till en vindkraftspark söder om Ystad, Skåne havsvindpark, som det danska energiföretaget Ørsted planerar att bygga.

Därutöver säger länsstyrelsen i Halland ja till två av tre stora parker utanför Halmstad och Falkenberg: Kattegatt syd från Vattenfall och Galatea-Galene från företaget OX2. Vattenfalls projekt Stora Middelgrund har fått nej av miljöskäl.

– Havsbaserad vindkraft är ett väldigt viktigt komplement till den planerbara energin, särskilt eftersom det finns en så stor potential att utöka vindkraftsproduktionen till havs, säger Romina Pourmokhtari.

– Så vi är väldigt glada över att det inkommer många ansökningar.

Hon framhåller att regeringen har skjutit till medel för prövningar av havsbaserad vindkraft. Klimat- och näringslivsdepartementet har fått tio miljoner kronor i permanent förstärkning.

"Teknikneutral regering"

Sverige är beroende av att bygga ut all fossilfri elproduktion för att klara klimatomställningen, säger hon.

– Jag märker att det finns många som vill påstå att regeringen älskar kärnkraft och inget annat, men det är inte så. Vi vill ha en teknikneutral hantering av energipolitiken och all fossilfri energi vi kan nyttja helt enkelt.

I Danmark byggs betydligt mer havsbaserad vindkraft än i Sverige på grund av enklare och snabbare tillståndsprocesser. Där kan staten peka ut ett område i havet som kan användas till vindsnurror, ett upplägg som Pourmokhtari är beredd att titta på.

– Det är klart att Danmark är ett bra exempel på där det fungerar snabbare än i Sverige. Så det är självklart någonting att överväga, men jag tror också att det är klokt att de som vill bygga vindkraften får se var potentialen finns.

Enligt branschorganisationen Svensk vindenergi kan ett projekt ta uppemot 15 år att gå från undersökningsfas till byggfas i Sverige.

"Väldigt viktig fråga"

Försvarsmakten är en instans som ofta har invändningar mot vindkraftsprojekt till havs då de kan försvåra myndighetens arbete. När det gäller de fyra ärendena där länsstyrelsen rekommenderat beslut så har försvaret haft synpunkter på alla utom Stora Middelgrund.

TT: Hur ser du på Försvarsmaktens intresse kontra behovet av mer el?

– Utbyggnad av vindkraft till havs kommer att behöva ta hänsyn till vårt behov av att kunna försvara oss. Men samtidigt så är inhemsk elproduktion en väldigt viktig fråga för vårt totalförsvar, säger Pourmokhtari.

– Vi behöver också vindkraften ur ett försvarsperspektiv. Jag tror det är viktigt att tänka på, även om det såklart i vissa situationer finns motstridiga intressen.

Regeringen har också lovat att förenkla och förkorta tillståndsprocessen för miljöprövning. Klimat- och miljöministern tänker tillsätta en ny utredning för tillståndsfrågor enligt miljöbalken, samtidigt som regeringen jobbar med förslag utifrån flera andra utredningar.

– Det är lite torrt, men våra tillståndsprocesser är en ganska teknisk fråga, säger hon.

Niklas Svahn/TT

Fakta

Havsbaserade vindkraftsprojekt som ligger på regeringens bord:

Södra Victoria. Plats: Sydost om Öland. Sökande bolag: RWE. Planerad elproduktion: 6–8 TWh per år.

Kattegatt Syd. Plats: väster om Falkenberg. Bolag: Vattenfall. Elproduktion: 5 TWh.

Skåne Havsvindpark. Plats: söder om Ystad. Bolag: Ørsted. Elproduktion: 6–7 TWh.

Galatea-Galene. Plats: väster om Varberg och Falkenberg. Bolag: OX2. Elproduktion: 6-7 TWh.

Triton. Plats: söder om Ystad. Bolag: OX2. Elproduktion: 7,5 TWh.

Aurora. Plats: söder om Gotland, öster om Öland. Bolag: OX2. Elproduktion: 24 TWh.

Kriegers flak. Plats: söder om Trelleborg. Bolag: Vattenfall. Det svenska delen beräknas producera omkring 2,6 TWh. Den förra regeringen sa ja till projektet men tillstånd saknas fortsatt för kabelsträckningen.

Källa: Svensk vindenergi, Vattenfall