DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Lönen mindre värd

Lönen mindre värd. Arkivbild. Bild: Martina Holmberg / TT

Ekonomi (TT)

Löneökningstakten var i genomsnitt 3,0 procent i november. Men inflationen (i november 9,5 procent) åt upp allt och lite till. Reallönerna sjönk därmed med 6,5 procent, enligt månadsstatistik från Medlingsinstitutet.

Löneökningarna har legat stabilt kring samma nivå sedan april 2022.

"Den höga efterfrågan på arbetskraft skulle ha kunnat påverka löneökningstakten i positiv riktning under hösten jämfört med våren, men det verkar inte ha hänt i någon märkbar utsträckning", skriver Petter Hällberg, nationalekonom på Medlingsinstitutet, i en kommentar.

I den privata sektorn har tjänstemännens löner ökat snabbare än för arbetare under ett par års tid, men den skillnaden har minskat något senaste halvåret.