ENERGIPOLITIK

Lägre skatteintäkter från övervinster på el

Skatt ska tas ut på elproducenters övervinster. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Ekonomi (TT)

Cirka 150 miljoner kronor i stället för 280 miljoner. Regeringen har sänkt de förmodade skatteintäkterna när övervinster från elproducenter tillfälligt ska beskattas.

I en lagrådsremiss från regeringen föreslås en tillfällig skatt på intäkter som överstiger 1 957 kronor per megawattimme (MWh) producerad el. Storleken på skatten föreslås vara 90 procent, skriver regeringen.

Lagen, som kommer på initiativ från EU, ska gälla från den 1 mars 2023 och gälla till och med juni 2023.

Enligt lagrådsremissen beräknas statens intäkter från skatten landa på 150 miljoner kronor. I en tidigare bedömning låg intäkten på 280 miljoner kronor.