ENERGIPRISERNA

Inte säkert att nya elstödet får tak

Försäkringskassan får regeringens uppdrag att hantera även elstödet till hushåll avseende november och december. Arkivbild. Bild: Jessica Gow/TT

Ekonomi (TT)

Även elstödet till hushåll för november och december ska hanteras av Försäkringskassan, i samarbete med Svenska kraftnät. Om det blir för krångligt med ett tak för storförbrukare eller om det riskerar att försena stödet blir det inget tak.

– Vi har bett dem titta på möjligheterna att införa ett tak och hur det så skulle utformas. Vi vill säkerställa att pengarna som finns kvar räcker till samtliga hushåll i Sverige och att det inte springer i väg alldeles för mycket i vissa avseenden, säger socialförsäkringsminister Anna Tenje (M), det statsråd som ansvarar för Försäkringskassan, till TT.

– Men om det visar sig att stödet försenas kraftigt eller att det blir väldigt krångligt med ett tak, då är den gamla modellen som gäller så att säga.

Kompletterad och utökad

Det nya uppdraget om att göra allt klart för att vara redo att betala ut pengar följer på det uppdrag Svenska kraftnät fick den 9 januari av regeringen. Uppdraget var att ansöka hos Energimarknadsinspektionen senast den 30 januari om att få betala ut stöd till hushåll i hela Sverige, inte bara södra och mellersta Sverige, för månaderna november och december 2022. Där fanns en beställning om ett förslag på tak för stödet.

Beställningen om stödet för förra årets sista två månader var en komplettering och utökning jämfört med det tidigare stödet. Det tidigare avser hushåll och företag i elområde 4 och 3, det vill säga i södra och mellersta Sverige. Det baseras på historisk förbrukning under perioden oktober 2021 till och med september förra året.

De stödpengarna ska börja betalas ut till hushållen i slutet av februari, är tanken. Men företagen får vänta till senare. Modellen för stöd till företag fick arbetas om och granskas för närvarande av EU-kommissionen.

Pengar i vår?

Senast den 30 januari ska Svenska kraftnät ha lämnat in en ansökan för det nya stödet. Om allt rullar på, som Anna Tenje uttrycker det, ska pengar kunna betalas ut någon gång i vår.

Förra årets två sista månader dominerades av höga elpriser, mycket högre än normalt i hela landet. Det så kallade spotpriset gick över 75 öre per kilowattimme (kWh), den gräns som gällde för det första stödet, även i norra Sverige. Det är spotpriskostnaden över 75 öre som hushållen ska få betalt för, enligt regeringens plan.

Det nya stöder ska baseras på den tidigare modellen för att påskynda utbetalningarna. Den ska om möjligt anpassas till att förbrukningen ofta är högre i norra Sverige på grund av klimatet.

Räcker pengarna?

Även pengarna till det nya stödet ska tas ur den stora pott flaskhalsavgifter som samlats hos Svenska kraftnät. Bedömningen är att drygt 55 miljarder kronor finns tillgängliga.

Det beräknas gå åt cirka 17 miljarder till stödet till hushållen för tiden oktober 2021 till och med september 2022. Stödet till företagen, som ännu inte godkänts, väntas dra cirka 30 miljarder. Resten ska användas till det nya stödet för hushållens elräkningar i november och december i fjol.

Lars Larsson/TT