ELKRISEN

Svensk Sjöfart: Vi behöver förnybar el – snabbt

Genrebild. Bild: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT

”Sjöfarten blir gärna fossilfri redan nu men avsaknaden på förnybara och fossilfria drivmedel gör det omöjligt och vi är helt beroende av att produktionen av dessa tar fart, både i Sverige och globalt”, skriver Fredrik Larsson, Svensk Sjöfart, på GP Debatt.

Årligen använder världshandelsflottan 200 miljoner ton olja eller diesel. För att ersätta det med elektrobränslen skulle det krävas cirka 5500 TWh/år av förnybar el för produktionen, skriver han.

För den svenskägda handelsflottans del kommer det krävas elproduktion som motsvarar 2000-3000 vindkraftverk eller 3-4 kärnkraftverk.

”Att sluta transportera är inget alternativ om vi inte drastiskt vill försämra vår levnadsstandard givet vår låga grad av självförsörjning av bland annat livsmedel. Vad vi behöver är förnybar el och det snabbt”, skriver han.

GP Debatt: Förstår samhället vilka enorma mängder fossilfri el som behövs?

Om debattören:

Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor, Svensk Sjöfart