KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Powell: Vi kan inte ta klimathänsyn

Jerome H Powell, chef för USA:s centralbank Federal Reserve, ser det som olämpligt att låta klimatmål styra penningpolitiken. Bild: Claudio Bresciani / TT

Ekonomi (TT)

En oberoende centralbank måste begränsa vad man tar hänsyn till i sin räntepolitik. Det gäller även klimathänsyn, slår USA:s centralbankschef Jerome Powell fast i ett tal i Stockholm.

– Det är avgörande att vi håller oss till våra mål och befogenheter, säger han.

Uttalandet görs på tisdagen i en panel på ett symposium om centralbankers oberoende arrangerat av Riksbanken.

– Vi måste motstå frestelsen att bredda våra ambitioner för att hantera andra viktiga sociala frågor för dagen. Att ta sig an nya målsättningar, hur värdefulla de än är, utan ett tydligt lagstadgat mandat, skulle underminera hela argumentet för vårt oberoende, säger han.

För att hantera klimatfrågan krävs enligt Powell politiska beslut med stora konsekvenser för företag, industrier, regioner och länder.

– De politiska besluten bör fattas av de folkvalda delarna av regeringen för att därmed återspegla folkets vilja som den har uttryckts i val, tillägger han.

Viss hänsyn

Det finns dock anledning för centralbanker att ändå ta viss hänsyn till klimataspekter i sitt beslutsfattande, enligt Powell.

– Begränsat, men viktigt, säger han.

Det handlar om riskerna som byggs upp i finanssystemet på grund av klimatrelaterade problem.

– Detta ansvar är nära kopplat till vårt ansvar för banktillsyn, säger han.

– Men utan ett tydligt uttryckt kongressbeslut – i USA:s fall – vore det olämpligt av oss att använda vår penningpolitik eller våra tillsynsverktyg för att verka för en grönare ekonomi eller för att uppnå anda klimatbaserade mål. Vi är inte och kommer inte att bli en leverantör av klimatpolitik, tillägger han.

Flera världskändisar

Riksbanken arrangerar symposiet om centralbankers oberoende på Grand Hôtel i centrala Stockholm.

Bland deltagarna finns flera världskändisar från centralbankssektorn utöver Jerome Powell, däribland hans kollegor från Storbritannien och Japan: Andrew Bailey respektive Haruhiko Kuroda. Europeiska centralbanken representeras av direktionsledamoten Isabel Schnabel. Därtill kommer andra centralbankshöjdare och en lång rad framstående akademiker.

Huvudtemat för symposiet är centralbankers oberoende, som diskuterades i fyra pandler utifrån klimatet, utvecklingen av betalningssystem och digitala valutor, hot mot centralbanksmandatet och behovet av global koordinering av centralbanker.

Joakim Goksör/TT