DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Hushållen handlade mer i november

Person med varukorg i handen handlar i mataffär. Arkivbild. Bild: Isabell Höjman/TT

Ekonomi (TT)

Hushållens konsumtion, mätt i fasta priser och säsongsrensade tal, ökade med 0,4 procent i november jämfört med oktober, enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Jämfört med november året före minskade hushållens konsumtion med 0,3 procent i fasta priser och kalenderkorrigerade siffror.

Konsumtion inom transporter och detaljhandel med service av motorfordon ökade mest i november. Mätt i fasta priser ökade konsumtionen inom den kategorin med 6,2 procent jämfört med 2021.

Konsumtionen minskade däremot med 17,1 procent vad gäller möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror. Det mätt i fasta priser, jämfört med samma månad före.

Under den senaste tremånadersperioden uppmäts en ökad konsumtion, plus 0,3 procent, mätt i fasta priser och kalenderkorrigerade tal. Det jämfört med motsvarande tremånadersperiod 2021.