FRIHANDELNS FRAMTID

Forskare: Glöm inte tillväxtfrågorna under ordförandeskapet

Genrebild Bild: Zhang Ailin

Digitalisering och frihandel är vägen framåt, inte gränshinder och protektionism. Det framgår av en ny antologi från Entreprenörskapsforum.

Gränshinder, protektionism och geopolitiska dragkamper hotar den ekonomiska integrationen och på sikt företagande, entreprenörskap och innovationer. Det framgår av ny antologi från Entreprenörskapsforum som anser att regeringen bör lyfta dessa frågor under det svenska EU-ordförandeskapet nästa år.

Ett exempel är hur internet har skapat en fantastisk utveckling, med nya spännande företag och nya digitala tjänster.

– Det är tack vare internets gränsöverskridande och decentraliserade infrastruktur som många digitala tjänster vuxit fram och skalats upp. Digitaliseringens vinster i form av välståndshöjande strukturomvandling bygger till stor del på ekonomisk integration. Det krävs för att bevara och förstärka Sveriges konkurrenskraft i en redan ihopkopplad värld, säger Joakim Wernberg, en av antologins redaktörer, i en kommentar.

Entreprenörskapsforum: Läs antologin