KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Rapport: Energieffektivisering bästa sättet att minska utsläppen

Energieffektivitet är det bästa sättet för industrin att kapa kostnader och omgående minska utsläppen. Det visar en rapport från ABB:s initiativ Energy Efficiency Movement ABB i ett pressmeddelande.

I den färska rapporten ”Industrial energy efficiency playbook” beskrivs tio åtgärder som företag kan vidta för att förbättra sin energieffektivitet, minska energikostnaderna och omgående sänka utsläppen.

Det handlar om redan kända, kostnadseffektiva resurser som snabbt kan driftsättas i större skala för att hjälpa företag att konvertera klimatambitioner till konkreta åtgärder.

Rapporten fokuserar på mogna, allmänt tillgängliga tekniklösningar som ger snabba resultat och avkastning på investerat kapital – och som kan driftsättas i större skala.

”Samtidigt som industrin behöver bekämpa klimatförändringarna på alla fronter – som att öka användningen av förnybar energi, investera i processer med låga koldioxidhalter och utveckla cirkulära affärsmodeller – sticker energieffektiviteten ut som den affärsfokuserade möjligheten som har de bästa kortsiktiga utsikterna till utsläppsminskning", säger Kevin Lane, senior programchef inom energieffektivitet, på International Energy Agency (IEA) i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande: Energieffektivitet är bästa sättet för industrin att kapa kostnader och omgående minska utsläppen