BOMARKNADEN

Regeringen vill förlänga tillfälliga bygglov

Modulhusen i Fagersjö. Arkivbild. Bild: Vilhelm Stokstad/TT

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss en förlängning av möjligheten till tidsbegränsade bygglov för nya bostäder med fem år, till den 1 maj 2028.

Regleringen har funnits sedan 2017, för att underlätta bygget av enklare, tillfälliga bostäder och motarbeta vad som bedömdes som en allvarlig bostadsbrist.

"Eftersom situationen på bostadsmarknaden inte har förbättrats och möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder fortfarande behövs, föreslår vi att den tillfälliga regleringen förlängs med fem år", säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i ett pressmeddelande.

Bostäderna i fråga är ofta modulhus och baracker och har bland annat varit till för nyanlända. Bostäderna får stå kvar i högst 15 år.