Resorna ökar över Öresund

Cirka fem miljoner bilar åkte över Öresundsbron under årets tredje kvartal. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Ekonomi (TT)

Resandet över Öresund är nästan på samma nivåer som före pandemin. Det framgår av Öresundsinstitutet rapport för tredje kvartalet.

Under juli till september reste i genomsnitt 118 353 personer över Öresund varje dag, bara 0,6 procent färre resenärer än under samma period 2019. Det ska jämföras med att resandet under årets första kvartal låg drygt 21 procent lägre än samma period 2019.

Resandet skiljer sig dock något mot före pandemin – antalet pendlare minskar med 14 procent mot 2019, och resor till Köpenhamns flygplats Kastrup minskar också. Däremot ökar turist- och inköpsresor från Danmark till Sverige samt godstrafiken. Av de sammanlagt 10,9 miljoner personresor som gjordes över Öresund under det tredje kvartalet skedde nästan hälften, 49 procent, med bil.

Uppgången kan dock vara tillfällig, enligt rapporten syns en minskning under slutet av perioden, vilket tros hänga samman med oro för lågkonjunktur.