FRIHANDELNS FRAMTID

EU-oro för handelstvist med USA

EU:s handelskommissionär Valdis Dombrovskis. Arkivfoto. Bild: Roman Vondrous/CTK/AP/TT

EU (TT:s korrespondent)

USA:s ekonomiska stödpaket IRA skapar både oro och irritation inom EU.

När handelsministrarna nu möts talas det om både hotande handelskrig och önskemål om egna subventioner.

Den nya varianten av IRA har inget med irländska revolutionärer att göra utan står för "inflation reduction act" – det enorma gröna stödpaket som USA:s president Joe Biden fick igenom i augusti.

Paketet, på totalt runt 370 miljarder dollar, är till stor del inriktat på stora miljösatsningar. Men där ingår även subventioner för att exempelvis köpa amerikanska elbilar som väckt oro utanför landets gränser.

– Det här paketet, IRA, är ju inte förenligt med (världshandelsorganisationen) WTO-regelverket, det är ju på det sättet. Då måste vi fatta ett beslut om hur vi ska hantera det, säger utrikeshandelsminister Johan Forssell (M) på väg in till ett möte med sina EU-kollegor i Bryssel på fredagen.

– Det är alldeles utmärkt att USA tar steg framåt i den gröna omställningen, men det här fokuset på "Buy American" kan få skadliga effekter och i förlängningen också leda till problem för USA, säger ministern.

Is i magen

Inom EU har röster höjts för att dra till med egna liknande subventioner eller tullar eller att ta saken till WTO.

Forssell vill helst ta det försiktigt.

– Den frågan finns ju på bordet, att EU ska skaffa sig motsvarande instrument. Samtidigt är det viktigt att inte skapa instrument som sedan används bara för att de finns. Och det finns ju också risker med att man startar processer: det kan vara allt från handelskrig till dispyter i WTO, säger ministern.

– Det är viktigt att ha lite is i magen här. Vi vill inte eskalera ett handelskrig. Från svensk sida är vi ett litet land och väldigt exportberoende, konstaterar Forssell.

Arbetsgrupp

EU:s handelskommissionär Valdis Dombrovskis hoppas på lösningar med hjälp av en särskild arbetsgrupp som satts upp av EU och USA för att diskutera konsekvenserna av IRA. Först när den rapporterat vidare tycker Dombrovskis att det är dags att fundera på nästa steg från EU.

Från näringslivshåll har även uttryckts farhågor om att USA:s storsatsning ska innebära att företag söker sig dit i stället för att verka inom EU, för att få del av stödet.

Johan Forssell har ändå hopp om att USA har "en viss förståelse" för EU:s oro.

– Samtidigt är det klart att vi kan inte heller bara vara tysta när vi ser den här typen av program som är så extremt omfattande och som inte är förenligt med WTO-regelverket. IRA är ett problem, så är det, säger handelsministern i Bryssel.

Wiktor Nummelin/TT