KLIMATOMSTÄLLNINGEN

”Kemikalier är nödvändiga i ett hållbart samhälle”

Nils Hannerz, näringspolitisk chef på IKEM, Kristina Neimert Carne, ansvarig kemikaliefrågor på IKEM. Bild: Bengt Säll/Pressbild

Kemikaliepolitiken måste omformas för att Sverige ska kunna nå klimatmålen, skriver företrädare för IKEM på DI Debatt.

De menar att regeringen bör ge Kemikalieinspektionen i uppdrag att möjliggöra innovation, förbättra tillsynen över kemikalier samt att stärka beredskapen.

”För att Sverige ska kunna nå sina klimatmål så behövs en kemikaliepolitik som fokuserar på mer än att reglera och begränsa farliga ämnen. Det behövs i stället en politik som möjliggör och säkerställer produktionen av kemikalier, för samhällets och industrins bästa samtidigt som hälsa och miljö skyddas”, skriver de.

DI Debatt: Kemikalier är nödvändiga i ett hållbart samhälle

Om debattörerna:

Nils Hannerz, näringspolitisk chef på IKEM

Kristina Neimert Carne, ansvarig kemikaliefrågor på IKEM