DEBATTEN OM OFFENTLIGT SLÖSERI

Fölster: Lätt att fara iväg med skattepengar

Genrebild. Bild: Martina Holmberg / TT

”Ren kapitalförstöring av offentliga tillgångar uppgår till tusentals miljarder, sett över en 25-årsperiod”, skriver nationalekonomen Stefan Fölster på SvD:s ledarsida.

Dessutom har värdet på de vinstdrivande statliga företagen minskat med 500 miljarder kronor – om man jämför med att de hade investerats på börsen. Han menar vidare att en förbättrad offentlig förvaltning skulle innebära ett extra värde av 76 miljarder kronor – per år.

”Det är också demokratiskt tvivelaktigt att en sittande regering, eller region- eller kommunstyrelse, på ett icke-transparent sätt låser in framtida generationer i långsiktigt dyra investeringar, inte sällan drivna av dagsländor i debatten. I stället behövs demokratiskt robusta institutioner för ägarstyrning av offentliga tillgångar”, skriver han.

SvD Ledare: Konsten att slarva bort andras pengar